Trakya Koleji
Bizi Ara

Anadolu Lisesi

GENEL

Köklü geçmişi ve alanında uzman akademik kadrosuyla Trakya’nın en saygın okullarından biri olan Özel Trakya Koleji Anadolu Lisesi; Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeyen, ülkesini seven, yüksek etik ve akademik standartlara sahip, yenilikçi, sürekli öğrenen, toplumsal bilinci yüksek, ayakları yere sağlam basan, saygın ve çok yönlü bireyler yetiştirmektedir.  

Özel Trakya Koleji Anadolu Lisesi güçlü, donanımlı akademik kadrosu ve eğitim programları ile bağımsız, laik, fikri ve vicdanı hür, hoşgörülü, araştıran, yabancı dillere hakim, üreten bireyler yetiştirirken evrensel ve ulusal değerleri bünyesinde barındıran ve tüm farklılıkları kucaklayan eğitim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmekte; sürekli değişen dünyaya kucak açıp değişimleri kurum kültürü ile harmanlayarak gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir.

İlkemiz: İnsana yatırım yapmaktır. Bu anlayışla okulumuz; öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak hayatlarına yön verdikleri, yükseköğretim tercihlerini şekillendirdikleri lise yıllarında onların yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkararak doğru seçimler yapabilmeleri, istedikleri yurt içi ve yurt dışı üniversitelere girebilmeleri için güçlü akademik program ve ders dışı etkinlikler ile öğrencilerine adım adım destek vermektedir. Öğrencilerine danışmanlık, sınavlara hazırlık, yurt dışına hazırlık gibi birçok alanda destek olan okulumuz öğrencilerinin hayata hazır bireyler olarak, kendilerine güvenli, liderlik nitelikleri gelişmiş, sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşıp çözüm üretebilen, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal bireyler olmalarını sağlamaktadır. 

Ana hedefimiz, öğrencilerimizi üniversiteye ve hayata en iyi şekilde hazırlamaktır. Lisemiz dokuzuncu sınıftan başlayarak bireysel olarak yapılan çalışmalarla tüm öğrencilerimizin üniversite hazırlıklarına destek ve yön vermektedir. Her bir öğrencinin ihtiyaç ve ilgi alanına göre, kendisine en uygun üniversiteye girmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu sayede yüzlerce mezunuyla okulumuz; Türkiye’nin ve dünyanın her yerine, her meslek grubuna güçlü bir akademik altyapı ile donatılmış, sağlam karakterli bireyler kazandırmaktadır.

Öğrencilerimiz kampüs okul olmanın kazandırdığı avantajlar sayesinde kaliteli bir eğitim alırken; önceliğimiz onların güvenliğidir. Okulumuz 24 saat güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmektedir. Güvenli servis imkanıyla öğrencilerimiz her daim takibimizdedir. Okulumuzun revirinde sürekli görevde hazır bulunan hemşire ve doktor bulunmaktadır.

Okulumuzun öncelikli hedeflerinden olan huzuru ve güvenli ders ortamını sağlamaya ilişkin disiplin anlayışımız, öğretmen kadromuz ve idaremizin iş birliği ile yürütülmektedir. Özel Trakya Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerine, seçkin öğretmen ve deneyimli yöneticileri ile 17 kişilik sınıflarda eğitim şansıyla İngilizce ve ikinci yabancı dil Almanca eğitimi vermektedir. Kentin gürültü ve kirliliğinden uzak doğa içinde bir kampüs imkanı sunan okulumuz; sergiler, söyleşiler, paneller, çeşitli etkinlikler, ücretsiz kurslar ile öğrencilerini çok yönlü geliştirmektedir.

EĞİTİM

Özel Trakya Koleji Anadolu Lisesinde derslik sistemi uygulanmaktadır. Bu düzenleme ile öğrencilerimiz ders programları doğrultusunda öğretmenlerin sabit olarak kullandıkları dersliklerde öğrenim görmektedir.  Öğrencilerimize yazar ve şairlerle donatılan Edebiyat dersliğinde; çeker ocak, manyetik karıştırıcı gibi malzemelerle Kimya laboratuvarında, elektrik devreleri gibi dersin içeriğine uygun malzemelerden oluşan Fizik laboratuvarında; üç boyutlu şekillerden oluşan görsellerle donatılmış Tarih ve Coğrafya dersliklerinde; formüllerin, çeşitli ipuçlarının yazılı olduğu tablo ve tabelalardan oluşan Matematik dersliğinde, çeşitli canlıların incelenmesine olanak sağlayan materyallerle donatılmış Biyoloji dersliğinde; Müzik ve Resim atölyelerinde yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine bağlı eğitim verilmektedir. Bu yaklaşımla öğrencilerimizin keyifle öğrenebilecekleri ders ortamlarında düşünme becerileri ve derslere olan ilgileri arttırılarak derse katılımları sağlanmaktadır.

Türkiye’deki tüm liselerde olduğu gibi lisemizde de 9 ve 10. Sınıfta tüm branş derslerinin alındığı müfredat programı uygulanmaktadır.  Öğrencilerimiz 11. Sınıftan itibaren mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ve okulun imkanları dahilinde almaları gereken temel ortak ve seçmeli dersleri seçmekte ve böylelikle mesleki yönelimlerini, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir lise eğitimi almaktadırlar.

Ortaöğretime geçişte adaptasyon sürecinin en zorlu dönemi olan 9 ve 10.sınıf yılları doğru yönetilmezse öğrencinin adaptasyon süreci ileriki yıllarda da devam etmekte ve bu durum çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. Bu durumun önüne geçmeyi hedefleyen okulumuz; öğrencilerinin bu sürece hızlı adapte olabilmeleri için yazılı ve temel oluşturma amaçlı ek dersler vermekte; sosyal, spor, kültür alanında yaptığı çeşitli etkinliklerle öğrencilerinin adapte olmasını sağlamakta ve öz güvenini artırmaktadır.

11 ve 12. Sınıf öğrencilerin üniversiteye adım atmadan önceki son hamlelerini yapabilecekleri, oldukça zor, emek, özveri ve yoğun çalışma gerektiren önemli bir süreçtir. Bu dönemde lisemiz öğrencilerinin akademik anlamda başarılarını daha da artırabilmeleri için özel çalışma programları uygulamaktadır. Bu süreçte öğrencilerin hedef belirlemelerini sağlamakta, belirledikleri hedefe ulaşabilmeleri için izlemeleri gereken yolu ve kullanmaları gereken doğru araç ve yöntemleri öğretmektedir.

Özel Trakya Kolejinde tüm öğrencilerimiz, yetenekleri ve becerileri doğrultusunda yönlendirilmektedir. Rehberlik servisimiz 9. Sınıftan başlayarak tüm lise öğrencilerimizle bireysel olarak çalışmalar yapmakta, bu çalışmalarla onların üniversite hazırlık süreçlerine ve kariyer planlamalarına yön vermektedir.  Her sınıf seviyesinde mesleki rehberlik ve yönlendirme öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, rehberlik öğretmenlerimiz ile birlikte yürüttükleri birçok çalışma ile desteklenmektedir.

Okulumuzda fen lisesi öğretim programı uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak artırılmış ders saatleri ile müfredat tam anlamıyla yürütülmektedir. Rehberlik birimimiz dışında sınıf rehber öğretmenlerimiz, lise boyunca her öğrencimizin akademik, sosyal ve duygusal açıdan gelişimini takip etmektedir.

Öğrencilerimiz 9.sınıfta LGS puanına göre seviye sınıflarına yerleştirilmektedir. 9. Sınıftan itibaren her ay deneme sınavları ve ders bazında konu tarama sınavları ile sıkı takip uygulanmaktadır. Deneme sınavları ve konu tarama sınavları sonucundan eksikleri tespit edilen öğrencilerimize birebir etütler ile destek sağlanmaktadır. Bunun dışında lisemizin her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlamak amacıyla öğrenci, veli veya öğretmen talebi ile sene boyunca birebir etütlerimiz yapılmaktadır.

  1. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz üniversitede yöneleceği alanlara ilişkin seçmeli ders seçimi yapmakta ve yakından takip edilmektedir. 11. Sınıftan itibaren alan seçimi ile üniversite sınavına hazırlık çalışmaları başlatılmaktadır. Özellikle 11. Sınıfın 2. Döneminden itibaren üniversite sınavına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmış bir şekilde ders programlarına yansıtılmaktadır.

Okulumuzda 11 ve 12. Sınıflarımız için uygulanan üniversiteye hazırlık programı kapmasında hafta sonu yapılan ücretsiz kurslarımız ile öğrencilerimiz öğretim kurslarına ve ek derslere ihtiyaç duymamaktadır.

Rehberlik anlayışımız; öğrenci, aile ve rehberlik servisi iş birliğinden oluşmaktadır. Sadece problem odaklı değil, öğrencinin ihtiyaç duyduğu her alanda sürekli olarak rehberlik sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz İngilizce ve ikinci yabancı dil Almanca eğitimi ile bu dilleri ana dili gibi kullanabilen, güçlü bir akademik altyapı ile donatılmış, sağlam karakterli bireyler olarak okulumuzdan mezun olmaktadır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Kurumumuzda sadece akademik yönden değil öğrenci gelişimlerinin farklı yönlerde de oluşmasını sağlayan çeşitli aktivite ve programlar uygulanmaktadır. Spor, sanat, bilim yarışmalarına katılımlarla öğrencilere yaşam becerileri, üç boyutlu düşünme becerileri, duygusal ve sosyal zekalarının gelişimi, iletişim ve ifade becerileri, kişisel gelişim ve öz disiplin becerilerinin gelişimi ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırılmaktır.

Okulumuzda her öğrenci yıl boyunca en az bir etkinlikte görevlendirilerek öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz her ay hazırladıkları; bir derse ait proje, sunum veya deneyler ile hem eğitsel hem sosyal yönden gelişmekte, özgüven kazanmak amacıyla genel kültür alanında çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Okulumuz her yıl “Üniversite Fuarı”na ev sahipliği yaparak ülkemizin çeşitli üniversitelerinden temsilcileri ağırlarken öğrencilerimiz bu fuarda aktif rol almaktadır. Tercih edecekleri üniversiteleri birinci ağızdan öğrenerek tanıyan öğrencilerimiz üniversiteler ve meslekler hakkında bilinçlenmektedir. Okulumuzun yapmış olduğu bu sosyal sorumluluk projesi ile sadece kendi öğrencilerimiz değil  Çorlu'daki tüm öğrencilerin katılımını sağlayıp, eğitim adına ilklere imza atmayı sürdürmekteyiz.  

Her yıl düzenlediğimiz, tüm Trakya’nın ilgiyle ve merakla beklediği gelenekselleşen “Bilim ve Bahar Şenlikleri” ile öğrencilerimiz hem tüm sene boyunca yaptıkları çalışmaları sergilemekte hem de ünlü isimlerin konuk olduğu konserlerde doyasıya eğlenmektedir.

Öğrencilerin ilgileri paralelinde seçtikleri sanat derslerimizden resim, müzik ve spor dersleri de programımızda yer almaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin grup uyumunu sağlamak amacıyla yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda farklı spor dallarında takımlar oluşturulmaktadır.

Okulumuzda özel kulüp çalışmaları uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi, istek ve yeteneklerine göre gastronomi, fen ve doğa, tenis, voleybol, akıl oyunları, yaratıcı drama ve tiyatro, el sanatları gibi kulüplerden seçimlerini yapmakta ve öğretim yılı bitimine kadar her hafta kulüp çalışmalarına katılmaktadır.

 

Öğrencilerimizden oluşan müzik grupları da sosyal aktivitelerde en önde görev almaktadır. Öğrencilerimiz ünlü isimlerin konuk edildiği bahar şenliğimizde ve özel günlerde yapılan çeşitli etkinliklerde müzik alanındaki yetenek ve başarılarını sergilemektedir.

Özel gün ve haftalarda öğrencilerimiz öğretmenlerimiz eşliğinde çeşitli programlar düzenlemekte ve öğrencilerimiz her alanda yeteneklerini göstererek ön plana çıkmaktadır.

Her ay bir meslek uzmanını davet ettiğimiz “Kariyer Günleri” etkinliğimiz ile öğrencilerimiz farklı meslek gruplarıyla tanışmakta onlarla yüz yüze ve samimi bir ortamda merak ettiklerini sorup meslekler hakkında bilgi sahibi olmaktadır. 

Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi ile üniversite gezileri ve sosyal kültürel geziler düzenlenmekte öğrencilerimiz yerinde ve yaşayarak doğrudan bilgiler edinirken kazandıkları somut yaşantılarla derslerini içselleştirirken aynı zamanda sosyalleşmektedir.

Spor salonlarımız, satranç sınıfımız, yarı olimpik yüzme havuzumuz, Trakya’nın hiçbir okulunda bulunmayan büyük ve her alanı kullanışlı bahçemiz ve daha birçok avantajı ile Özel Trakya Koleji Anadolu Lisesi mezunu öğrencilerimiz ayrıcalıklı bir okulda eğitim almanın avantajlarını yaşayarak her yönden gelişimini tamamlayan bireyler olarak hayata atılmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin!