Trakya Koleji
Bizi Ara

İlkokul

MUTLU BİR GELECEK İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ!

Kurulduğumuz günden bu yana, dünya standartlarında eğitimin Trakya Bölgesinde ve Türkiye’deki öncüsü olmak için çalışıyor, Atatürk yolunda, Cumhuriyetin ışığında geleceği aydınlatıyoruz!

Yaparak ve yaşayarak öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, yaratıcı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmekten gurur duyuyoruz!

Özel Trakya Koleji İlkokul Programı öğrenmeyi seven, kendine güvenen, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, sorumluluk alabilen, doğaya, insana, farklılıklara saygılı ve topluma katkıda bulunacak Atatürkçü bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında spor, sanat ve kültürel etkinliklerden en az biriyle rutin olarak uğraşması, çok yönlü büyümesi ve hayat dengesini kurabilen bireyler olarak gelişmesi programımızın ilkelerindendir.

Birey yetiştirmede, öğrenci eğitiminin yanında anne baba eğitimleri de programımızın yapı taşlarından biridir. Öğrencinin sorumluluk kazanması, okumayı sevmesi, zamanını kaliteli geçirmeyi öğrenmesi adına velilerimiz ile iş birliği içinde çalışırız.

“Mutlu Bir Gelecek İçin İyi Bir Başlangıç” sloganıyla çıktığımız bu yolda, öğrencilerimizin değişen dünyaya ayak uydurabilmesi için eğitim programımız, alanında uzman eğitim kadromuz ve akademik danışmanlarımız eşliğinde her yıl gözden geçirilir ve geliştirilir.

Eğitim Anlayışı:

Özel Trakya Koleji İlkokulu’nda MEB müfredatının gerektirdiği kazanımları edinirler.

Müfredat içeriği, bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekliliklerini yerine getirirken, öte yandan çeşitli uluslararası kaynaklardaki gelişmeleri de yansıtır. Uygulama ve yaklaşımlarımız 21. yüzyıl için gerekli olan bilgiyi tanımlarken, bunun kalıcı bir şekilde kazanılması üzerine kurguludur

Müfredat uygulamalarımız öğrencilerimizi; araştırma yapma, etkin iletişim kurma, farklı sosyal ortamlarda başarılı bir şekilde işlev görme, kendi sağlık ve yaşamlarından sorumlu olma, eleştirel düşünme ve yaratıcılık konularında geliştirir. Öğrencilerimiz çağdaş değerlendirme esasları kapsamında yeni fikirler üretme, araştırma yapabilme ve öğrenme çıktılarını sözlü veya yazılı olarak ifade edebilme gibi özellikleri bakımından düzenli olarak değerlendirilirler.

 

Öğrenme Ortamı:

İlkokulumuz, her çocuğun erişimine açık zengin öğrenme materyalleri ile donatılmıştır. Sınıflarımız en fazla 24 mevcutlu olup, her sınıfta sınıf öğretmeni ile öğrencilerin bireysel ilgi ve gereksinimleri özenle karşılanır, her çocuğun etkinliklere aktif katılımı sağlanır.

Sınıf ortamı öğrenme, paylaşma ve uygulama ortamı olmak üzere üçe ayrılır. Bu yolla öğrencinin akademik, sosyal ve beceri gelişimleri aynı anda ele alınır ve bu uygulama ile öğrencilere sorgulama, geri bildirim, araştırma ve doğrudan öğrenilen bilgiyi tecrübe etme fırsatı yaratılır. Aktif öğrenme ortamı üzerinden öğrencilerin deneyimleme, modelleme, analiz-sentez ve değerlendirme yapmaları desteklenir. Sınıf ortamında öğrencinin aktif, öğretmenin ise yönlendirici olmasına ve öğrenene süreç içerisinde rehberlik etmesine özen gösterilir.

Her sınıfta yaratılan geniş araştırma imkânı ve zengin öğrenme ortamı, farklı etkinlik alanları ve deneysel mekânlar, küçük gruplar halinde çalışan öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için seçim ve kazanım şanslarını arttırır.

Etkin öğrenme yönteminin uygulandığı sınıflarda çocuklar soru sorar, sorularına cevap arar, araştırarak, seçimler yapıp sorunları çözer. Öğretmenler sundukları gerçek deneyimlerle, sordukları sorularla, öğrencilerin analiz-sentez ve değerlendirme yapmalarını destekler. Bu bilgi oluşturma sürecinde öğrenci aktif, öğretmen yönlendiricidir. Öğrencilerin gelişim ve ilgilerine göre deneyimler hazırlanır, öğrencilerin anlamlı bağlantılar kurabilmelerine destek olunur. Etkin öğrenmede öğretmen-öğrenci diyaloğu çok önemlidir. Öğrencilerin araştırmalarına destek için açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular sorulur ve her zaman destekleyici bir dil kullanılır.

 1. SINIFLAR

HEDEFLER:

İlk okuma-yazma programında “Ses Temelli Cümle Yöntemi” benimsenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek; Türkçeyi sevmelerini, doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak; düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek; metinler arası okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmek; bilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, iletişim kurma, işbirliği  yapmak  esastır. Öğrenciler seslerin birleşerek yeni kelimeler oluştuğunun farkına varırlar. Okumanın öğrenme  için  bir araç olduğunu  kavrarlar. Hem anlama hem de okuma-yazma sürecini daha eğlenceli  hale getirmek için farklı etkinlikler yapılır.

AMAÇLAR:

Aşağıda  yer alan konu başlıklarında  öğrencilerimize beceri kazandırmaktır.

1- Dinleme / İzleme

2- Konuşma

3-Okuma:

Okumaya Hazırlık

Anlama

4-Yazma

Ölçme Değerlendirme Araçları:

Rubrikler, açık uçlu uygulamalar, kontrol listeleri, kısa gözlem kayıtları, portfolyo , ön değerlendirme , son değerlendirme

 1. SINIFLAR

HEDEFLER:

Türk Millî Eğitimin  genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin ;   dinleme, konuşma , okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek, Türkçeyi sevmelerini, doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak; düşünme, anlama, sıralama, sınırlama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek; metinler arası

okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmektir.

AMAÇLAR:

 

Dinlediğini Anlama

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

Konuşma Kurallarını Uygulama

Kendini Sözlü Olarak ifade Etme

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

Okuma Kurallarını Uygulama

Okuduğunu Anlama

Anlam Kurma

Söz Varlığını Geliştirme

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

Yazma Kurallarını Uygulama

Kendini Yazılı Olarak ifade Etme

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

Görsel Okuma

Görsel Sunu

 1. SINIFLAR

HEDEFLER:

Türk Millî Eğitimin  genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin ;   dinleme, konuşma , okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini geliştirmek, Türkçeyi sevmelerini, doğru, güzel ve etkili kullanmalarını sağlamak; düşünme, anlama, sıralama, sınırlama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek; metinler arası

okuma becerilerini geliştirerek söz varlığını zenginleştirmektir.

AMAÇLAR:

Dinlediğini Anlama

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme

Konuşma Kurallarını Uygulama

Kendini Sözlü Olarak ifade Etme

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma

Okuma Kurallarını Uygulama

Okuduğunu Anlama

Anlam Kurma

Söz Varlığını Geliştirme

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma

Yazma Kurallarını Uygulama

Kendini Yazılı Olarak ifade Etme

Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma

Görsel Okuma

Görsel Sunu

Ölçme Değerlendirme Araçları

Hazırbulunuşluk testleri, gözlem, izleme/ünite testleri, uygulama etkinlikleri, açık uçlu sorular,yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme, öz – akran değerlendirme, grup değerlendirme, projeler, gözlem formları, rubrikler, performans değerlendirmeleri, kontrol listeleri

 1. SINIFLAR

Branşlaşma Sistemi / Yabancı Dil Hazırlık

Branşlaşma sistemi; öğrencilerin akademik ve sosyal-duygusal gelişimlerinin daha verimli bir şekilde takibinin yapılmasını amaçlayan ve mesleki profesyonelleşmenin sağladığı avantajları öğrencinin hayatına yansıtmayı hedefleyen bir uygulamadır. Branşlaşma sistemi sayesinde öğrenci mevcut sınıfında devam edecek olup, her branş için ilgili alanın uzmanı olan sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen eğitim programına dahil olacaktır.

Neden Branşlaşma?

Özel Trakya Koleji İlkokul Kademesi olarak 4. Sınıflarda öğrencilerimizi;

- Alanında uzman sınıf öğretmenlerinden eğitim olanağı,

- Daha güçlü bir akademik birikim,

- LGS için sağlam bir altyapı,

- Ortaokula oryantasyonun kolaylaştırılması,

- İngilizce hazırlık sınıfı ile iyi bir yabancı dil altyapısı,

-Tek bir sınıf öğretmenine olan bağlılığın yerine çok yönlü bir sosyal etkileşim,

-Öğrencilerin ihtiyaçlarına hakim ve yetkin öğretmenler

-Klasik eğitimden arındırılmış bir eğitim yöntemi ile yarınlara hazırlıyoruz.

Branşlaşma Sistemi Nasıl Uygulanıyor?

Bu sistem sayesinde 3. Sınıftan 4. Sınıfa geçen öğrencilerin sınıfları aynı kalacak, sınıf danışmanlığını ise İngilizce öğretmenleri yürütecektir. Her bir ders için ayrı bir sınıf öğretmeni görevlendirilerek öğrencilerin eğitim içeriklerinin alanında uzman sınıf öğretmenleriyle desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle dört farklı akademik dersin (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler) her birinde, alanında profesyonelleşmiş bir sınıf öğretmeni görev alarak öğrencinin eğitim hayatında edindiği kalıcı izli davranış değişikliklerinin sayısını artırmayı sağlamaktayız.

HEDEFLER:

Öğrencinin çok boyutlu düşünüp yaşamla doğrudan ilişkisini ve etkileşimini sağlayacak şekilde zenginleştirilmiş bir ortamda, öğrenme ve öğretme etkinliklerinin öğretmen tarafından organize edilip yönetilmesi esastır. Bu bağlamda dili kullanırken düşünme, organizasyon, analiz etme, transfer vb. öğrenme yaklaşımları kullanılır.

Okulumuz öğrenme ve öğretme yaklaşımlarına yönelik ilkeler şöyle özetlenebilir:

 • Problem çözme temelli öğrenme ortamlarından yararlanılır.
 • Öğrencilerin somut deneyimlerinden anlamlar oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olunur.
 • Öğrencinin derse aktif katılımı amaçlanır.
 • Anlamlı öğrenme amaçlanır.
 • Bireysel farklılıklar gözetilir.
 • İş birliğine dayalı öğrenmeye önem verilir.
 • Gerçekçi öğrenme ortamları oluşturulur.
 • Öğrenmeyi destekleyici dönütler verilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılır.

Ölçme Değerlendirme Araçları

Rubrikler, sunumlar, gözlemler, ev ödevleri , her dönem için 3 deneme sınavı ve her dönem için 2’şer açık uçlu yazılı.

Bizimle İletişime Geçin!