Trakya Koleji
Bizi Ara

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Özel Trakya Koleji’nde öğrencilerimizin akademik İngilizce’nin temellerini atmasını hedeflerken; günlük konuşma dilinin yanı sıra; yazılı dili de ön planda tutarız. Öğrencilerimizin kendilerine en uygun müfredatla ilişkilendirilen yoğun İngilizce ve 2.yabancı dil eğitimleriyle, yabancı dilde sadece okuyup yazmakla kalmayıp, aynı zamanda farklı dillerde düşünebilmelerini ve Dünya ile iletişimlerini güçlendirebilmeyi amaçlıyoruz.

Öğrenilen dili geliştirmenin en iyi yolunun, o dili yaşamak, farklı kültürleri, farklı insanları, farklı yaşam biçimlerini öğrenmekle mümkün olduğu fikrinden hareketle Özel Trakya Koleji’nde öğrencilerimizin, çevrimiçi yürütülen proje, yazışma, yarışma, yaz dil okulları, yurtdışı gezileri ve uluslararası projelere katılımlarını destekliyoruz.

Öğrencilerimizin, dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım gibi yabancı dil yeterlilik kriterlerinin tamamındaki iletişim süreçlerinde en iyiye ulaşmasını amaçlıyoruz.

Özel Trakya Koleji’nde Yabancı Dil ders içeriklerimiz ve ders programlarımızla müfredata uygun biçimde 5 ayrı dil öğrenme yetisini geliştirmeyi hedefleriz. Öğrencilerimizin ‘Okuduğunu Anlama, Yazma, Duyduğunu Anlama, Sözlü İfade ve Karşılıklı Konuşma’ alanlarında  tam yetkinliğe kavuşmasını hedefleyen çalışmaları öğrencilerimizin  kullandıkları uluslararası düzeyde ders kitapları ve yenilikçi eğitim teknolojileriyle destekleyerek uyguluyoruz.

Özel Trakya Koleji’nde öğrencilerimizin,

  • İkinci dillerine karşı olumlu bir tutum ve bakış açısı geliştirmelerini sağlamayı,
  • İlgi duydukları alanlarda fikir sahibi olmalarını ve kendilerini İngilizce ifade edebilmelerini sağlamayı,
  • Farklı ülkeleri, kültürleri, hayat biçimlerini ve bakış açılarını daha iyi tanımalarını ve anlamalarını desteklemeyi,
  • Ulusal ve uluslararası platformlardaki sosyal ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel sunumlarla özgüvenlerini geliştirmeyi,
  • Yabancı dillerde kaleme alınmış edebiyat, müzik, tiyatro, sinema gibi sanat eserlerini takip ederek bundan zevk almalarını sağlamayı,
  • Dünya çapında geçerliliği olan Yabancı Dil Sınavlarına hazırlamayı ve başarılı kılmayı,
  • Yıl içinde öğrendikleri yabancı dil eğitimini sene sonunda yapılan YABANCI DİL ŞENLİĞİ’nde sergileme fırsatını,
  • Özel Trakya Koleji’nden mezun olduktan sonra yurtiçinde kabul edildikleri üniversitelerin hazırlık muafiyet sınavlarını kolaylıkla geçebilmelerini ve yurtdışında okuyabilmeleri için gereken tüm uluslararası sınavlarda yeterlilik gösterebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Bizimle İletişime Geçin!