Trakya Koleji 59850 Çorlu/Tekirdağ
0 282 685 41 94
info@trakyakoleji.k12.tr

Anadolu Lisesi

Mutlu Bir Gelecek İçin İyi Bir Başlangıç

ANADOLU LİSESİ EĞİTİM

•Günde 8,Haftada 40 saatlik ders programı,
•İngilizce ve Almanca dil eğitimi,
•9.Sınıftan itibaren YGS’ye hazırlık
•10.Sınıftan itibaren Üniversitede yönleneceği alanlara ilişkin seçmeli ders seçimi
•11. ve 12. sınıflar cumartesi günü YGS-LYS hazırlık programı, Üniversite sınavlarına hazılık çalışmaları
•Öğrenci, Aile Rehberlik Servisi İşbirliği ile hedef belirleme toplantıları,
•Öğretimi desteklemek için gün içinde etüt programı,
•Laboratuarlarda uygulamalı Eğitim koşulları sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin sınırlılıklarının değil yeteneklerinin ön plana çıkarılmasına ve geliştirilmesine çalışan rehberlik servisimiz, öğrencilerimizin üst öğrenime ve hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını ve başarılı, mutlu bireyler olmalarını sağlamak için gerekli çalışmaları yerine getirmektir.

Yarının ihtiyacı olan gençlerin, onları sosyal yaşamdan soyutlayıp kendilerine bilgi yüklemekle yetiştirilemeyeceği inancındayız. Bu nedenle öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal dünyalarını zenginleştirmek için okulumuzda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Böylece öğrencilerin çeşitli yetenekleri ortaya çıkarılmakta ve eğitimleri istekleri, yetenekleri doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Hayata daima gülen gözlerle bakabilen, yurt ve dünya sorunlarına duyarsız kalmayan, bu sorunlara akılcı ve kalıcı çözümler üretebilen, çağın hızla değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurabilen, düşünce ve duygu dünyaları sanatın gizemli etkisiyle zenginleşmiş bireyler yetiştirmek amacıyla ders dışı kültür ve sanat etkinliklerine önemli ölçüde yer verilmektedir.

Okulumuz, uygulanan sistemli çalışmalar sonunda sporun her dalında önemli başarılar elde etmektedir. Mezun verdiğimiz ilk günden bugüne, üniversite sınavlarındaki başarımız yükselen bir grafik çizmektedir.
Atatürk ilke ve devrimlerinden, Atatürkçü düşünceden ödün vermeyen öğretim kadromuz, bu alandaki çalışmalarıyla da velilerimizden büyük destek görmektedir.

ANADOLU LİSESİ DERS İÇİ ETKİNLİK

BİRE BİR ETÜT ÇALIŞMALARI
Bire bir etüt programları rehberlik birimi tarafından ayarlanan zaman ve konular doğrultusunda yapılır. Öğrencinin konuları verimli bir şekilde öğrenmesi sağlanır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Türkiye geneli deneme sınavı uygulamaları yaparak ölçme değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir. Böylece dinamik bir çalışma sağlanarak gerçeğe yakın sonuçlar elde edilir.

Araştırarak öğrenme, daha iyi anlama ve daha ileri düzeyde entellektüel gelişim sağlayacak bir düşünme alışkanlığı kazandırır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ
Özel Trakya Koleji Anadolu Lisesi, öğrencilerimizin gelişen dünya şartlarında yerini alabilmeleri için her bireyin birden çok dil bilmesi gerekliliği göz önünde bulundurarak, İngilizce ve Almanca öğrenimine devam ediyoruz. Gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve zengin materyalleri ile desteklenen programlara öğrencilerimiz ileri düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar.

SEVİYE SINIFLARI VE SEÇMELİ DERSLER

  1. Sınıfta TEOG puanı ile öğrenci kabulu ve seviye sınıfları oluşturulur. 10, 11 ve 12 sınıfta seçmeli derslere göre sınıflar oluşturulur.

DERS VE ETKİNLİKLERE KATILIM
Öğrencilerimiz derslere; soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çabalarıyla katkıda bulunurlar.

SOSYAL ETKİNLİKLER
Okulumuzda gerçekleşen oratoryo, tiyatro, resmi günlerin sunumları, üniversite gezileri, tarihi ve doğa gezileri, okulumuzda düzenlenen üniversite fuarı gibi sosyal etkinliklerde görev alırlar. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alırlar.

ANADOLU LİSESİ REHBERLİK

Özel Trakya Lisesi Olarak Amacımız ;
Ögrencilerimizin, kendini, kendi yeteneklerini ve kapasitelerini tanımasına İlgi alanlarını belirlemesine İlgi alanları ile yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesine ve meslek sahibi olmasına Toplumsal değerlerle uyum içinde yaşayabilmesine Sağlıklı bir öz benlik geliştirebilmesine Duygusal, zihinsel ve fiziksel alanlarda gelişmesine Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmesine doğrudan doğruya yardımcı olmaktır.

Özel Trakya Anadolu lisesi Rehberlik Servisi’nde Esas İlkeler :
Gizlilik , Aile ve Öğretmenle işbirliği ,
Gönüllülük , Bireysel farklara saygı, Güven ,Bireyin Haklarına saygI

Özel Trakya Lisesinde Yapılan Çalışmalar ;
Aday öğrencilerle mülakat
Oryantasyon çalışmaları
Öğrencilerimizi tanıma amaçlı test ve envanter uygulama
Uygulanan bu testlerin sonucunda ayrıca veli ve öğretmen görüşleri doğrultusunda öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşme ve grup çalışmaları
Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri amacıyla yapılan grup ve bireysel çalışmalar.
Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarma amaçlı test ve anket uygulama
Öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek amacıyla yapılan bireysel görüşme ve grup çalışmaları (verimli ders çalışma teknikleri. sınav kaygısı v.b)
Öğrencileri bir üst eğitim kurumu, sınav sistemleri (YGS-LYS) ve meslekler hakkında bilgilendirici çalışmalar.
Öğretmen ve velilere yönelik seminer çalışmaları

ANADOLU LİSESİ YABANCI DİL

Öğrencilerimiz; okulumuzdaki eğitim hayatları boyunca,Trinity College London (GESE) ve Cambridge sınavlarıyla tanışırlar,yurt dışı gezilerine katılırlar,uluslararası projelerde görev alırlar ve her yıl sahnelediğimiz İngilizce müzikallerde rol alırlar.

Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zekâlarına hitap edip öğrencilerde İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmektir.
Dil becerileri üzerine kurulu hedeflerimiz arasında; sözlü iletişim becerilerinde akıcılık ve dile ait edinimleri doğru kullanma, okuduğu metindeki ana fikri bulabilme ve düşünceleriyle bu fikri detaylandırabilmek vardır.
Bunun yanı sıra, yaratıcı düşünceyi ortaya koyma, yazarken bir okuyucu kitlesine seslenme ve bir amaç doğrultusunda yazma, resmi ve resmi olmayan iletişimi etkin kullanabilme, sosyal ve kültürel öğelere etkili bir şekilde yer verme ve dinleme becerilerinde duyduğunu anlayıp yorumlayabilmesi de amaçlanmaktadır.
Öğrenciye bu kazanımları edindirirken zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanma, araştırma ve gözlemleme yapmaya teşvik etme, yabancı dili sınıf ortamının dışında da kullanma imkânı sunabilme, takım ruhunu benimseterek işbirlikçi çalışmasına olanak sağlama ve öğrenciyi eğitim ve öğretim sürecinin merkezi yaparak bilgiyi kendi zihninde yapılandırmasına izin verme önceliklerimiz arasındadır.

Call Now Button