İLKÖĞRETİM >> ÖĞRETİM PROGRAMI
Öğretim Programı Kayıt İşlemleri İdari Kad. ve Öğrtm. Rehberlik Hizmetleri Yabanci Dil Eğitimi Etkinlikler Yıllık İş Takvimi Zaman Çizelgesi Belirli Gün ve Haftalar Sınav Tarihleri Öğretmen Görüşme Gün ve Saatleri Okul Kuralları Okul Aile Birliğiİlköğretim Okulumuzda Anasınıfından sekizinci sınıfa kadar İngilizce öğretime önem verilmektedir.

Anasınıfımızda 5 saat fiili dersin yanısıra 10 saat İngilizce öğretmeni sınıfta bulunmakta yapılan müfredat derslerine ait kavramların İngilizcesini de öğremnektedirler.

1-2 ve 3.sınıflarda haftada 6 saat, 4 ve 5.sınıflarda haftada 11 saat, 6 ve 7.sınıflarda haftada 12 saat,8.sınıfta ise 10 saat İngilizce dersi görülmekte,tüm sınıflarımızda İngilizce dersleri Bilgisayar ile de desteklenmektedir.

4.-5.-6.-7. ve 8.sınıflarımızda İngilizce seviye gruplarımız oluşturulmuş, bu sayede öğrencilerimizin bulundukları grup içinde daha hızlı öğrenmeleri hedeflenmiştir.

6.-7. ve 8.sınıflarımızda Türkçe,Matematik, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde de seviye grupları oluşturulmuş, her grup kendi içerisinde ek çalışma proğramı ile desteklenmektedir.

2.-3.-4.- ve 5.sınıflarda bir dönemde en az 2' şer adet,6.7. ve 8.sınıflarda ayda 1 kez deneme sınavları yapılmakta, bu sınavlar Ölçme ve Değerlendirme Birimi' nde değerlendirilerek başarı grafikleri sürekli çıkralımakta, bu grafik verilerine göre takviyeler yapılmaktadır.

İlk 5 sınıfımızda sınıf öğretmenliği esas alınmakta, ancak branş derslerimiz branş öğretmenleri ile yapılmaktadır.

Her öğretim yılı başında o yıla ait sınav takvimi ile veli görüşme gün ve saatleri vellilerimize bildirilmekte, ayrıca dağıtılan öğrenci şifreleri ile de öğrencilerimizin başarı durumları İnternet üzerinden de takip edilebilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz, eğitim-öğretim niteliğini denetlemekte, bu hizmetlerle ilgili net veriler elde etmemizi sağlamaktadır.

Öğrencilerimizi sadece öğrenmeye değil, hafta içindeki kulüp çalışmaları ve hafta sonu Aktivite Okulu çalışmaları ile sosyal ve bedensel gelişmelerini sağlayarak yeteneklerini kaşfetmelerine, birikmiş enerjilerini doğru şekilde aktarmalarını da sağlamaktayız.

Okulumuz "Yaşayan Değerler" poğramını uygulamakta olup, her ay ayrı ayrı ele alınan sorumluluk, saygı... gibi konularda öğrencilerimize projeler uygulatılmakta ve sonucunda başarılı olanlar sertifikalarla ödüllendirilmektedir.

Konusunda deneyimli, öğretmenliği görev olarak değil,zevk olarak gören öğretmen kadromuz bulunmaktadır.