İLKÖĞRETİM >> OKUL KURALLARI
Öğretim Programı Kayıt İşlemleri İdari Kad. ve Öğrtm. Rehberlik Hizmetleri Yabanci Dil Eğitimi Etkinlikler Yıllık İş Takvimi Zaman Çizelgesi Belirli Gün ve Haftalar Sınav Tarihleri Öğretmen Görüşme Gün ve Saatleri Okul Kuralları Okul Aile Birliği


 

OKULA GELİŞ ;

Özel Trakya okullarında eğitim öğretim 09.00’da başlar ve 16.30’da sona erer. Öğrenciler 8.30 – 8.45 saatleri arasında servislerle veya özel imkanlarıyla okula gelirler. Dolaplarına eşyalarını bırakır,gerekli araç gereçlerini alır, ilk zille birlikte dersliklerine girerler.

ÖĞRENCİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR ;

a) Arkadaş, öğretmen ve yöneticilerle olan ilişkilerinde saygı ve nezaket kurallarına uygun davranırlar. Küçüklerine ise sevgi ile yaklaşırlar.

b) Okula geliş ve gidişlerinde, okul içi ve dışı tüm etkinliklerdeki davranışlarında Trakya kolejli olmanın sorumluluğunu taşırlar ve bunun gerektirdiği özen ve dikkatin farkındadırlar.

c) Okul eşyalarına zarar vermezler, ders araç ve gereçlerini eksiksiz getirmede titiz davranırlar.

d) Kasıtlı olarak veya dikkatsizlik sonucu zarar verdikleri okul eşyalarının onarımından ya da hasarının ödenmesinden sorumlu olacaklarını bilirler.

e) Koridorlarda ve sınıflarda yiyecek içecek bulundurmazlar. Atıklarla sınıf ya da koridorları kirletmezler.

f) Ders akışını ya da eğitim - öğretim faaliyetlerini engelleyecek tutum ve davranışlardan kaçınırlar. Arkadaşlarının öğrenme hakkına saygı gösterirler.

g) Okuldaki bayrak törenlerinde ulusuna ve ulusunun değerlerine saygılı olurlar.

h) Okula düzenli olarak devam etmelerinin gerektiğini ve devamsızlık durumunda aşağıdaki maddelerin uygulanacağını bilirler.

1. Mazereti nedeniyle okula gelemeyen öğrencinin velisi durumu ilgili Md. Yardımcısına bildirir.

2. İki veya daha fazla devamsızlığı olan öğrenci, 3 gün içinde velisinden özür dilekçesi getirir.

3. Devamsızlığı üst üste 2 günü aşan öğrenci, doktor raporunu, okula geldiği ilk 3 gün içinde ilgili Md. Yardımcısına verir.

4. Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılması gereken öğrenci, ancak velisi ile birlikte ve ilgili Md. Yardımcısından izin kağıdı aldıktan sonra ayrılabilir.

5. Okulda hastalanan öğrenciyi ders öğretmeni ilgili Md. Yardımcısına, o da okulda sürekli bulunan sağlık görevlisine gönderir. Okul doktorunun raporu ile evde dinlenmesi gereken öğrencinin ailesine haber verilir.

6. Okula geç gelen öğrenci, özrünü ilgili Md. Yardımcısına bildirir ve derse kabul kağıdı alarak sınıfına çıkar. Bu kural ara dersler için de geçerlidir.

7. İlk derse girmeyen ya da ilk derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.


i) 1.,2.,3.,4. ve 5. sınıf öğrencileri Beden Eğitimi derslerinin olduğu günlerde okula eşofmanla, 6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri ise spor kıyafetlerini sadece Beden Eğitimi dersinde giymek üzere yanlarında getirirler.Diğer derslere spor kıyafeti ile girmezler.

j) Kız öğrenciler makyaj yapmaz, etek boyları diz kapağının üzerinden olmaz, takı takmazlar.

k) Okula kesici, delici ve zarar verici alet getirmezler.

l) Okula cep telefonu getirmezler.

m) Derslere zamanında girerler, diğer öğrenci arkadaşlarının öğrenme sürecinden çalmazlar.

n) Okulun belirlediği kıyafet kurallarına uyarlar.

o) 1.,2.,3.,4. ve 5. sınıflar okula gelirken spor ayakkabısı giyebilirler ancak 6.,7. ve 8. sınıflar spor ayakkabılarını sadece Beden Eğitimi dersinde giyebilirler.

p) Teneffüs saatlerinde sınıflarda özel çalışmalar yapılıyor olabileceği düşüncesi ile sessiz davranırlar.

r) Ara teneffüslerde ve yemek saatlerinde kendileri için belirlenen alanları kullanırlar.

s) Sınavlarda sınav kuralları ve yönergelerine uygun davranırlar.

t) Okul tarafından kendilerine verilen tüm yazıları velilerine ulaştırırlar.

u) Gurup ve etkinlik saatlerinde etkin rol alır, görev ve sorumluluklarını yerine getirirler

v) Servislerde servis kurallarına ve servis sorumlusunun uyarılarına uyarlar.

y) Servisi bekletirken kaybedilecek her dakikanın arkadaşlarının zamanından çalacağını bilerek asla bekletmezler.

z) Trakya Kolejli olmanın gururu ile kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirirler.