İLKÖĞRETİM >> EĞİTİM AMAÇLARI
Öğretim Programı Kayıt İşlemleri İdari Kad. ve Öğrtm. Rehberlik Hizmetleri Yabanci Dil Eğitimi Etkinlikler Yıllık İş Takvimi Zaman Çizelgesi Belirli Gün ve Haftalar Sınav Tarihleri Öğretmen Görüşme Gün ve Saatleri Okul Kuralları Okul Aile Birliği


Bütün dünya toplumlarında, iş ve çalışma hayatında olduğu gibi, eğitimde de daha iyiye daha güzele ve daha doğruya olan arayış sürmektedir. Toplumumuzun; sürekli gelişen ilgi alanlarını genişleten, yeteneklerini artıran, karakterlerini geliştirerek, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı bireylere ihtiyacı vardır.

Özel Trakya Koleji'nin felsefesi, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, onları akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumun değerli bireyleri olarak hazırlamak ve eğitimde örnek bir kurum olmaktır.

Kurum bu felsefeyi gerçekleştirmek için şunları amaçlar;

İnsanların bireysel farklılıklarına değer verip saygı duymayı geliştirmek.

Kendisinin ve başkalarının hak,düşünce ve özgürlüklerine saygılı olmayı öğreten ortamları hazırlamak.

Akılcı yaklaşımlarla öğrenmeyi geliştirmek.

Öğrenmeyi öğretmek ve öğrenmeye özendirmek.

Öğrenmeye aktif ve etkin yaklaşımı sağlamak.

Bilgi ve davranışların sorumluluğunu üstlenmeyi öğretmek.

Bir üst eğitim kurumuna akademik olarak hazırlamak ve bu konuda rehberlik hizmeti sunmak.

Yaratıcılığı ve araştırmacılığı geliştiren bir eğitim ortamı sağlamak.

Spor ve sanat dallarında yeteneklerin ortaya çıkarılmasında destekleyici rol üstlenmek.

Dürüstllük,kardeşlik,dayanışmave paylaşma davranış prensiplerini pekiştirmek.

Çevre sorunlarına duyarlılığı geliştirmek.

Bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı bireyler yetiştirmek.

Sosyal hizmet duygusunu geliştirmek.

Araştırma ve sorgulamacı olmayı desteklemek.

Kendi düşüncelerini savunan, başkalarının da düşüncelerini savunma hakkını destekleyen demokrat, özgür düşünceli bireyler yetiştirmek.

Okulumuz ilk açıldığı tarih olan 1991 yılından beri eğitim ve öğretimini aralıksız sürdürmektedir. Okulumuzun Eğitim-Öğretim Kadrosu;konusunda deneyimli, Trakya Koleji'ne kendisini adayan, öğretmenliği, eğitmenliği sadece görev olarak değil zevkle yapan bir kişiliğe sahiptirler. Atatürk İlke ve İnkılaplarından kesinlikle taviz vermezler.

Atatürk'ün izinden asla ayrılmayan okulumuzun hedefi; eğitim ve öğretimde Atatürk'ün izinde ülkemiz koşullarında en iyiyi yakalamak, mevcutlardan farklı özelliklerimizle, çağdaş eğitime bir adım önden koşmaktır.

Okulumuz ÇORLU ve civarı okullar içerisinde her zaman en iyisi olup; bizler de idare ve öğretmen kadrosu olarak bu sıcak eğitim yuvasında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.